• Bùi Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   tuyetmai0379@gmail.com
 • Đỗ Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0969855244
  • Email:
   vanank.11769@gmail.com
 • Phạm Quý Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   098 5736935
  • Email:
   phamquyduong331972@gmail.com
 • Trịnh Văn Thưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0966880255
  • Email:
   trinhvanthuong213@gmail.com
 • Vũ Văn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   097 8120750
  • Email:
   vuanh26121987@gmail.com
 • Phạm Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0366521875
  • Email:
   phamvanthang11972@gmail.com
 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cô nuôi
  • Điện thoại:
   0357696946
  • Email:
   duyennguyen2976@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cô nuôi
  • Điện thoại:
   0985118203
  • Email:
   minhhai250212@gmail.com
 • Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cô nuôi
  • Điện thoại:
   0372642977
  • Email:
   21111977@gmail.com
 • Vũ Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cô nuôi
  • Điện thoại:
   0345953568
  • Email:
   haiyenv67@gmail.com
Lịch sự kiện
Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 46
Năm 2023 : 16.982