Hoạt động khám phá "Nhận biết bốn mùa trong năm"

Hoạt động khám phá "Nhận biết bốn mùa trong năm"

Đề tài: "Nhận biết bốn mùa trong năm"

Lứa tuổi: MGL 5 - 6 tuổi

Giáo viên: Phí Hải Yến - Trần Thị Kim Mẫn

Lịch sự kiện
Thống kê
Hôm nay : 82
Tháng 12 : 223
Năm 2022 : 19.879