Hoạt động âm nhạc " Làm quen một số dụng âm nhạc"

Hoạt động âm nhạc

Làm quen một số dụng cụ  âm nhạc

Khối mẫu giáo bé

Giáo viên: Nguyễn Thi Bình - Trương Mỹ Ninh

Lịch sự kiện
Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 11 : 847
Năm 2021 : 10.241