Hoạt động làm quen với toán: "Tách gộp trong phạm vi 7"

Hoạt động làm quen với toán "Tách gộp trong phạm vi 7"

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi

Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền - Trần Thị Kim Mẫn

Lịch sự kiện
Thống kê
Hôm nay : 132
Tháng 01 : 947
Năm 2022 : 947