Hoạt động phát triển thể chất: VĐCB "Đi kiễng gót liên tục 3m"

Hoạt động phát triển thể chất

VĐCB "Đi kiễng gót liên tục 3m"

TCVĐ "Lộn cầu vồng"

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé

Giáo viên: Nguyễn Thị Hải Yến - Đặng Thị Huyền Trang - Nguyễn Thị Dung

Lịch sự kiện
Thống kê
Hôm nay : 126
Tháng 01 : 941
Năm 2022 : 941