Hoạt động phát triển vận động: VĐCB "Đi trên dây"

Hoạt động phát triển vận động

VĐCB "Đi trên dây"

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi

Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy - Lê Thị Hà

Lịch sự kiện
Thống kê
Hôm nay : 5
Tháng 11 : 845
Năm 2021 : 10.239