Hoạt động tạo hình "Vẽ một số dụng cụ nghề nông"

Hoạt động tạo hình

Đề tài "Vẽ một số dụng cụ nghề nông"

Lứa tuổi: Mẫu giáo

Giáo viên: Phạm Thị Xiêm - Phạm Thị Huyền Trang

Lịch sự kiện
Thống kê
Hôm nay : 126
Tháng 01 : 941
Năm 2022 : 941