Toán: "Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7"

Toán

Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, nhận biết số 7

Lứa tuổi: Mẫu giáo 5 - 6 tuổi

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Ngày dạy: 17/11/2021

Lịch sự kiện
Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 11 : 847
Năm 2021 : 10.241