Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 01 : 532
Năm 2021 : 532

Thí nghiệm "" Câu đá""

Giáo viên hướng dẫn trẻ trải nghiệm  vì sao đá để tan chảy  mà câu được băng sợi chỉ?